Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden

0413725707
info@sportstimulering.nl
https://www.0tot100platform.nl

Gegevens developer platform:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 17267991
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92

0413 72 57 07
info@sportstimulering.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl

Algemeen

Cultuur- & Sportstimulering Nederland biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen uit de gemeente.

Via het platform https://www.0tot100platform.nl kunnen aanbieders uit de gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Cultuur- & Sportstimulering Nederland brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen tot stand met behulp van het platform dat door Cultuur- & Sportstimulering Nederland is ontwikkeld. Cultuur- & Sportstimulering Nederland is verantwoordelijk voor de inhoud op de website van het platform. Cultuur- & Sportstimulering Nederland ondersteunt Cultuur- & Sportstimulering Nederland hierbij.

Cultuur- & Sportstimulering Nederland hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Cultuur- & Sportstimulering Nederland (hierna: wij of ons) verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.